top of page

TEENUSED

Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus vastavalt kliendi vajadustele

Pakume raamatupidamisteenust just sellises mahus, mis vastab kliendi vajadustele. Võimalik on valida kas täielikult digitaalse teenuse, paberkandjal arvestuse või kombineeritud teenusena. Meilt saab tellida täisraamatupidamisteenuse, aga ka raamatupidamist osateenusena. Kliendi soovil teostame pangamakseid, esitame maksudeklatsioone, suhtleme Maksu- ja Tolliameti ning tarnijate/klientidega. Vajadusel osutame teenust kliendi büroos ja kliendi tarkvaraga.

Garanteerime teenuse kvaliteedi, bürool on sõlmitud tegevusvastutuskindlustus.

 

Teenuse hind kujuneb vastavalt töömahule kliendi vajaduste põhiselt.

Majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruannete koostamine

Igal äriühingul on seadusega pandud kohustus esitada majandusaasta aruanne. Lisaks lepingulistele raamatupidamisklientidele koostame majandusaasta aruandeid ka ettevõtetele, kelle jooksvat raamatupidamist ei ole Salacia RBs peetud.

Meilt tellitud teenuse puhul saad olla kindel, et aruande koostamisel on arvestatud kõikide raamatupidamise hea tava nõuetega ning esitatav aruanne ei sisalda nõutavate arvestuspõhimõtetega vastuolu.

 

Teenuse hind kujuneb vastavalt töömahule kliendi vajaduste põhiselt.

Nõustamine

Nõustamine majandusarvestuse teemadel

Aitame lahendada äritegevuses ettetulevaid probleeme, anname nõu dokumentide (lepingud, arved, taotlused) koostamise nõuete ja maksuriskide osas. Meilt saab abi riigiasutuste (Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalamet, Haigekassa, Töötukassa), partneritega (kliendid, tarnijad) ja töötajatega suhtlemisel.

Üksikjuhtumite lahendamine

Mittestandardsed probleemküsimused

Äritegevuses võib tekkida küsimusi nii enne tegevuse alustamist kui tegevuse lõpetamisel/lõppemisel. Aitame nii raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel kui maksuküsimuste valdkonnas. Kõikide muude ebastandardsete küsimuste korral palume lahkesti pöörduda, tõenäoliselt suudame aidata kas ise või läbi koostööpartnerite.

Auditeeritavatele äriühingutele on (tingimuste sobides) võimalik koostöö audiitorbüroodega. 

 

Salacia RB teenindab kõiki Eestis tegutsevaid äriühinguid, MTÜsid, FIEsid, korteriühistuid.

bottom of page